projekty unijne
Projekt pod nazwą „Nowe technologie kluczem do sukcesu rynkowego INT. PRODUCTION JCS Sp. z o. o. w Barlinku” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na europejskich rynkach. Wdrożenie opracowanej we współpracy z jednostką naukową technologii umożliwi przedsiębiorstwu zaspokojenie potrzeb klientów, dotyczących zwiększenia dokładności i trwałości produktów, obniżenia cen wyrobów, zachowania terminowości dostaw oraz kompleksowości oferty. Rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych, nietechnologicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 561 140,29 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 668 709,86 zł.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
Produkcja i Technologia – Projekt i wykonanie na czas
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o. - ul. Pełczycka 17, PL 74-320 Barlinek - tel./fax +48 95 74 61 034
NIP 597-171-08-18, VAT-EU: PL5971710818
Korespondencja oraz dostawy na adres: Okrętowa 2, 74-320 Barlinek
INT-PRODUCTION.PL © Copyright 2012. All rights reserved.
Designed by gess.pl