projekty


Projekt pod nazwą „Nowe technologie kluczem do sukcesu rynkowego INT. PRODUCTION JCS Sp. z o. o. w Barlinku” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Celem głównym projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy na europejskich rynkach. Wdrożenie opracowanej we współpracy z jednostką naukową technologii umożliwi przedsiębiorstwu zaspokojenie potrzeb klientów, dotyczących zwiększenia dokładności i trwałości produktów, obniżenia cen wyrobów, zachowania terminowości dostaw oraz kompleksowości oferty. Rezultatami projektu są: wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych, nietechnologicznych, wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów oraz wzrost zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 4 561 140,29 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 1 668 709,86 zł.

zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.5/2016
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup i uruchomienie wypalarki laserowej fibrowej wraz z wyposażeniem (postprocesorem, rezonatorem, głowicą, podwójnym stołem roboczym, kompresorem, UPS).

Załączniki:
 1. Zapytanie - wypalarka laserowa
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. PROTOKOŁU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.5/2016
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie podłączenia elektrycznego po przez ułożenie kabla YAKY 4 x 120 ze stacji transformatorowej do hali produkcyjnej.

Załączniki:
 1. Zapytanie - Wykonanie podłączenia elektrycznego
 2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.5/2016
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Budowa płyty fundamentowej pod wypalarkę laserową oraz stóp fundamentowych pod konstrukcję suwnicy 5 ton na działce 204/6 w hali produkcyjnej.

Załączniki:
 1. Zapytanie - Budowa płyty fundamentowej
 2. Pobierz przykładowy formularz
 3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.5/2016
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa i montaż suwnic pomostowych, (natorowych) jednodźwigarowych 2,5 tony i 5 ton wraz z konstrukcją i podtorzem w hali produkcyjnej.

Załączniki:
 1. Zapytanie - Dostawa i montaż suwnic pomostowych
 2. Oświadczenie wykonawcy
 3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Dostawa i montaz suwnicZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/1.5/2017
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup, dostawa i uruchomienie komory śrutowniczej kontenerowej do obróbki strumieniowo-ciernej.

Załączniki:
 1. Zapytanie – komora śrutownicza
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Wyjaśnienie
 5. Uzupełnienie
 6. Odpowiedzi na pytania
 7. Informacja o wynikach postępowania z dnia 18.08.2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/1.5/2018
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Zakup, dostawa i montaż prasy krawędziowej CNC oraz przecinarki taśmowej CNC z oprzyrządowaniem

Załączniki:
 1. Informacja o zmienie treści zapytania
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Załącznik 1 do zapytania ofertowego - oświadczenia
 4. Załącznik 2 do zapytania ofertowego - formularz
 5. Załącznik 3 - karta spełnienia wymagań - prasa
 6. Załącznik 3 - karta spełnienia wymagań - przecinarka
 7. Informacja o wynikach postępowania nr 6ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.5/2018
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego.
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
ul. Pełczycka 17
74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban
kom. +48 600 801 064
tel. +48 95 746 10 34
e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup , dostawa , i wdrożenie oprogramowania CAD do projektowania nowych wyrobów.

Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - oświadczenia
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - formularz
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - karta spełnienia wymagań
 5. Informacja o wynikach postępowaniaINT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o.
Produkcja i Technologia – Projekt i wykonanie na czas
INT. PRODUCTION JCS Sp. z o.o. - ul. Pełczycka 17, PL 74-320 Barlinek - tel./fax +48 95 74 61 034
NIP 597-171-08-18, VAT-EU: PL5971710818
Korespondencja oraz dostawy na adres: Okrętowa 2, 74-320 Barlinek
INT-PRODUCTION.PL © Copyright 2012. All rights reserved.
Designed by gess.pl